Prijavljivanje projekata za 2010. god.

NIP Prijavljivanje projekata za 2010. god. Javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni  investicioni plan Republike Srbije za 2010. godinu Nacionalni investicioni plan (NIP) je jedan od instrumenata Vlade  koji omogućava ekonomski razvoj Srbije i kvalitetniji standard građana. Projekti NIP-a mogu se prijavljivati od 10. jula do 10. septembra 2009. godine. I PRIJAVLjIVANjE PROJEKATA Projekat može […]

Nastavi

Sistem bezbednosti i kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Sistem bezbednosti i kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Konkurs za raspodelu i korišćenje podsticajnih sredstava za unapređenje sistema bezbednosti i kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u 2009. godini Podsticajna sredstva koriste se za pokriće dela troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, i to: 1) sistema upravljanja bezbednosti hrane prema […]

Nastavi

Krediti za poljoprivrednu mehanizaciju

how can i get my ex husband back GARANCIJSKOG FONDA AP VOJVODINE Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita   za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije Garantni potencijal  do 300.000.000,00 dinara Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku: kombajna, traktora i p how can i get my ex husband back riključnih poljoprivrednih mašina Pravo učešća […]

Nastavi