Dodela sredstava crkvama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE Dodela sredstava crkvama II  Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu Sredstva se odobravaju za sufinansiranje izgradnje novih i revitalizaciju postojećih sakralnih objekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica, za naučno-istraživačke i izdavačke projekte u okviru crkava, za […]

Nastavi

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina za 2009. godinu Sredstva u iznosu od 5.350.000,00 (slovima: petmilionatristopedesethiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na […]

Nastavi

Bespovratna sredstva za investicije

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA INVESTICIJE – Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA), Beograd JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za investicije u oblastima proizvodnje, usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine i istraživanja i razvoja. Ukupan iznos sredstava koji može biti dodeljen određuje se prema ukupnom broju bodova […]

Nastavi