Konkurs za salašarski i vinski turizam

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za salašarski i vinski turizam u ukupnom iznosu do 69.000.000,00 dinara 1.1. Adaptacija i rekonstrukcija salaša Finansira se: adaptacija i rekonstrukcija objekata van naseljenog mesta, na salašu, za smeštaj i/ili ishranu gostiju po ugledu na autentične salaše uz očuvanje tradicionalne arhitekture. Pravo učešća na konkurs imaju: registrovana […]

Nastavi

Konkurs izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih pijaca i vašarišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs izgradnja novih  i rekonstrukcija postojećih pijaca i vašarišta u ukupnom iznosu do 28.400.000,00 dinara Finansira se: izgradnja novih, kao i rekonstrukcija postojećih seoskih pijaca i vašarišta, sa teritorije AP Vojvodine. Korisnici sredstava su opštine, mesne zajednice i javna komunalna preduzeća Potrebna dokumentacija: 1)    Prijava na konkurs 2)   […]

Nastavi

Edukacija i stručno usavršavanje aktivnog poljoprivrednog stanovništva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za realizaciju aktivnosti: EDUKACIJA I STRUČNO USAVRŠAVANjE AKTIVNOG POLjOPRIVREDNOG STANOVNIŠTVA u ukupnom iznosu do 6.000.000,00 dinara Ovim konkursom finansira se: organizovanje treninga, seminara i obuka. Pravo učešća na konkurs imaju: udruženja građana vezana za poljoprivrednu proizvodnju (udruženja voćara, vinogradara, vinara, povrtara i poljoprivrednika), ribolovačka udruženja, ekološka udruženja, […]

Nastavi