Javni poziv za ovlašćivanje pravnih lica za kontrolu proizvoda sa oznakama geografskog porekla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Javni poziv za ovlašćivanje pravnih lica za kontrolu proizvoda sa oznakama geografskog porekla Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede na osnovu Zakona o oznakama geografskog porekla, Rešenja o ovlašćivanju broj 119-01-56/2011-09 i Zakona o državnoj upravi objavljuje Javni poziv za ovlašćivanje pravnih lica za sprovođenje kontrole kvaliteta i posebnih […]

Nastavi

Javni poziv za podnošenje projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije sportskih objekata u 2012. godini

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA Sektor za upravljanje projektima Prijavljivanje projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije sportskih objekata u 2012. godini   I PRIJAVA Projekte mogu da prijave gradovi i opštine, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i ustanove (škole i javna preduzeća koja su osnovana radi obavljanja sportske delatnosti). Projekat se prijavljuje u pisanoj […]

Nastavi

Subvencionisanje troškova učešća kompanija na medjunarodnim sajmovima koji se održavaju u Republici Srbiji

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na medjunarodnim sajmovima koji se održavaju u periodu septembar – decembar 2011. godine u Republici Srbiji Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 5.000.000,00 dinara, obezbedjenih Odlukom o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu („Službeni list APV“, broj […]

Nastavi