Konkurs za podsticanje proizvodnje televizijskih programa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU Konkurs za podsticanje proizvodnje televizijskih programa u oblasti kulture i umetnosti na srpskom jeziku, jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini  Vojvodini: (1) Konkurs za emitere TV programa – privatna preduzeća  i (2) Konkurs za nevladine organizacije – emitere TV programa u 2010. godini Konkurs se raspisuje u cilju […]

Nastavi

Javni poziv za prijavljivanje projekata za NIP za 2011. godinu

MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN Javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije za 2011. godinu Nacionalni investicioni plan (NIP) je jedan od instrumenata Vlade koji omogućava ekonomski razvoj Srbije i unapređenje standarda građana. Projekti se mogu prijavljivati od 15. septembra do 01. novembra 2010. godine. I PRIJAVLjIVANjE PROJEKATA Projekat može da […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine na teritoriji AP Vojvodine u 2010. godini Projektne oblasti koje će se sufinansirati su: 1. unapređenje upravljanja otpadom – nabavka opreme za organizovano odnošenje smeća i jačanje kapaciteta reciklažne industrije: kante zapremine 120 […]

Nastavi