Finansiranje unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene

Konkursi

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srbije raspisuje Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene u 2012. godini, u cilju uštede energije i očuvanja životne sredine.

I KANDIDOVANjE PROJEKATA
Projekte mogu da kandiduju gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i privredna društva, odnosno druga pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija.
Projekat se prijavljuje u pisanoj formi, tako što se popunjava prijava projekta za finansiranje unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene u 2012. godini (Prijavni obrazac 1).

II CILjEVI
Prilikom odabira projekata prioritet će imati projekti kojima se obezbeđuje:
1.    ostvarivanje uštede energije i njeno racionalno korišćenje primenom  proverenih  savremenih tehnologija čije je korišćenje ekonomski opravdano;
2.    osavremenjavanje tehnologije  upotrebe postojećih i uvođenje novih obnovljivih  energetskih izvora  u zgradarstvu;
3.    sprovođenje prvog akcionog plana energetske efikasnosti;
4.    uposlenosti  privrednih subjekata;
5.    zaštita životne sredine kroz smanjene emisije GHG gasova;
6.    povećanje javne svesti o značaju energetske efikasnosti.

III USLOVI KANDIDOVANjA PROJEKATA
Realizacija projekata predviđa obavezno finansiranje projekta, i to na sledeći način:
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obezbeđuje finansiranje projekata preko Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije u ukupnom iznosu od 1.000.000.000,00 dinara i to za:
1.    nabavku i postavljanje izolacije i zamenu  spoljašnje stolarije;
2.    nabavku i ugradnju energetski efikasnijih peći, kotlova ili podstanica, odnosno revitalizaciju  postojećih, nabavku i ugradnju sistema za regulaciju potrošnje toplotne energije (pumpe sa promenljivim protokom, termostatski ventili, regulatori protoka, itd.), revitalizaciju ili zamenu sistema za razvod tople vode u  smislu eliminacije curenja vode i postavljanja izolacije;
3.    smanjenje korišćenja električne energije za grejanje korišćenjem grejne opreme veće energetske efikasnosti (toplotne pumpe), energetski efikasne opreme za  sagorevanje biomase, solarnih kolektora, povećanje efikasnosti termotehničkih sistema ugradnjom sistemima automatske  regulacije;
4.    nabavku  i ugradnju energetski efikasne opreme za sagorevanje biomase;
5.    modernizaciju sistema javne rasvete koja podrazumeva da se u okviru adaptacije, sanacije i rekonstrukcije, odnosno instaliranja nove javne rasvete u cilju poboljšanja kvaliteta javne rasvete i povećanja energetske efikasnosti koriste  svetiljke u skladu sa tehničkim zahtevima definisanim u okviru mere broj 2. za sektor javnih i komercijalnih usluga u Prvom akcionom planu za energetsku efikasnost;
6.    izvođenje drugih radova i nabavku opreme kojom se unapređuje energetska efikasnost.

Finansiranje projekata je na sledeći način:
– Fond sufinansira iznos do 90 odsto vrednosti projekta, a iznos od najmanje 10 odsto jedinica lokalne samouprave, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija.

Neophodna dokumentacija:
Podnosilac je dužan da uz prijavu projekta energetske sanacije objekta (Prijavni obrazac 1) dostavi sledeću dokumentaciju:
1.    Dokaz da je građevinsko zemljište, odnosno objekat u javnoj svojini;
2.    Investicioni  program  sanacije energetskih  gubitaka na objektu izrađen u skladu sa Uputstvom  za izradu investicionog programa  (Prilog 1) Javnog poziva.
Nepotpune kao i prijave projekta koje imaju druge formalne nedostatke  neće se razmatrati.

IV  KONTAKT
Ministarstvo životne sredine rudarstva i prostornog planiranja i Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije pozivaju ovlašćene podnosioce da prijave projekte popunjavanjem Prijavnog obrasca 1 i dostave dokumentaciju iz tačke III ovog javnog poziva na adresu:
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Omladinskih brigada br. 1
Poslovna zgrada SIV 3, 11070 Novi Beograd
uz naznaku – „za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene u 2012. godini, u cilju uštede energije i očuvanja životne sredine“

Kontakt osobe: Dragana Pelević i Radmila Grubin
Telefon za informacije: 011/2601034
e-mail: dragana.pelevic@ekoplan.gov.rs   e-mail: radmila.grubin@ekoplan.gov.rs

Link