Program podrške malim preduzećima i preduzetnicima

REGIONALNI CENTAR ZA DRUŠTVENO EKONOMSKI RAZVOJ BANAT how to make your ex want you back Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj sprovodi javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava koji je namenjen malim preduzećima i preduzetnicima koji se nalaze u ranoj fazi razvoja i koji se nalaze […]

Nastavi

EIDHR šema za pomoć (CBSS) 2013 za Srbiju

EVROPSKA KOMISIJA EIDHR šema za pomoć (CBSS) 2013 za Srbiju Iznos granta: 10.000-100.000 evra. Krug aplikanata: Pravna lica. Da bi se ispunili ciljevi EIDHR instrumenata, projekti se biraju na tri razna načina: Preko globalnih poziva za predloge projekata: ovi pozivi su fokusirani na podizanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionu gde […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije-Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, aktivno radi na promociji i zaštiti prava najugroženijih kategorija stanovništva i povećanju kompetencija profesionalaca unutar sistema socijalne zaštite. Cilj konkursa: Cilj konkursa […]

Nastavi