Sufinansiranje projekata u oblasti informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona

Konkursi

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO KULTURE
Sektor za medije

raspisuje

KONKURS
za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja
pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona

I

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u državama regiona, i to: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji Osnovni kriterijumi konkursa su značaj projekta za unapređenje informisanja, razvoj srpske kulture i jezika.

II

Pravo učešća na konkursu imaju osnivači/izdavači javnih glasila i pravna lica registrovana za produkciju i televizijskog i radio programa na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u navedenim zemljama. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila. U budžetu Ministarstva kulture je za namenu ovog konkursa opredeljeno je 2.992.882,00 dinara.
Ministarstvo kulture RS sufinansira projekte najviše do 80% vrednosti projekta. Konkursna komisija Ministarstva kulture će razmatrati pristigle projekte i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata. Odluku o dodeli sredstava donosi ministar.

III

Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu dobiti u Ministarstvu kulture ili naći na sajtu : www.kultura.gov.rs u opciji «Konkursi». Prijave se podnose u 4 štampana primeraka i elektronskom obliku (disketa ili CD) na adresu: Ministarstvo kulture, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom za Konkurs u oblasti informisanja Srba u zemljama regiona.

Obavezna dokumentacija:

  • Obrazac 1 (opis projekta);
  • Obrazac 2 (specifikacija troškova projekta)
  • Dokument o pravnom statusu (dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa, rešenje o registraciji);
  • Bilans stanja i bilans uspeha iz prošle godine;
  • Kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika)
  • Overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica registrovana za produkciju i televizijskog i radio programa);

IV

Konkursna komisija će razmatrati pristigle predloge projekata na osnovu navedenih kriterijuma i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata. Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi ministar. Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva kulture RS: www.kultura.gov.rs Konkurs je otvoren danom objavljivanja na sajtu Ministarstva kulture, 1.07.2010. godine i traje zaključno sa 30.07.2010. godine. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Prijave korisnika kojima je Ministarstvo kulture 2009. godine dodelilo sredstva za sufinansiranje projekata/programa, a koji nisu podneli adekvatne izveštaje o njihovoj realizaciji, neće biti razmatrane. Ukoliko rok za podnošenje izveštaja, utvrđen Ugovorom, nije istekao, potrebno je podneti izveštaj za deo realizovanog projekta do momenta raspisivanja Konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671.


Link