Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2014. godinu Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2014. godinu iznosi: 10.000.000,00 dinara. Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja […]

Nastavi

Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2014. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2014. godini I Sredstva u visini od 4.000.000,00 dinara iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata javnih glasila od lokalnog značaja, na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža. II Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja u Srbiji

MINISTАRSTVO KULTURE I INFORMISАNJА Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja u Srbiji u 2014. Krug aplikanata: Osnivači javnih glasila, kao i pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je konkurse za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja u Srbiji u 2014. godini. […]

Nastavi