Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2013. godini I Sredstva u visini od 5.000.000,00 dinara iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata javnih glasila od lokalnog značaja, na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža. II Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili […]

Nastavi

Javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede

OPŠTINA KANJIŽA Javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede iz budžeta opštine Kanjiža za 2013. godinu Ukupan iznos neraspoređenih sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede iz budžeta opštine Kanjiža za 2013. godinu iznosi 2.000.000,00 dinara. Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) čiji je delatnost poljoprivreda […]

Nastavi