Javni poziv u oblasti zdravstvene zaštite

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Javni poziv za podnošenje predloga projekata za realizaciju programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 0012-„ Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite“ u 2017. godini 1) Za prijavu projekata i skupova stručnih organizacija, saveta i udruženja. 2) Za finansijsku podršku i pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja. Programe/projekte mogu prijaviti sve zainteresovane organizacije, saveti i […]

Nastavi

Ministarstvo objavilo pravilnike za IPARD

Ministarstvo objavilo pravilnike za IPARD Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je objavilo dva pravilnika koja se tiču EU programa IPARD. U pitanju su: Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava […]

Nastavi

Serbian Visions – Poziv na multikongres

SERBIAN VISIONS je vikend manifestacija, multikongres koji u svojih 60 dvočasovnih manifestacija obuhvata širok spektar tema: ljudska prava, ekonomiju, EU integracije, obrazovanje, kulturu, zdravlje, zaštitu životne sredine, bezbednost, inovacije, kao i mnoge druge koje čine viziju za bolju budućnost Srbije. Cilj multikongresa je jačanje uloge civilnog društva u zemlji i stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta, umrežavanje […]

Nastavi