Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2018. godini Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs Javni poziv je otvoren od dana […]

Nastavi

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2018. godini Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima […]

Nastavi

Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini Informacije o javnom konkursu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a poslednji rok za podnošenje […]

Nastavi