Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu

POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2022. godinu Svi nazivi izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koje se odnose. I PREDMET KONKURSA Predmet Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na […]

Nastavi

Javni poziv lokalnim samoupravama za podnošenje prijava u okviru Programa EU Exchange 6 – tri konkursa za dodelu paketa podrške za: izradu planova razvoja; izradu srednjoročnih planova; unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata

SKGO Javni poziv lokalnim samoupravama za podnošenje prijava u okviru Programa EU Exchange 6 – tri konkursa za dodelu paketa podrške za: izradu planova razvoja; izradu srednjoročnih planova; unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata U okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u […]

Nastavi