Konkursi za programe i projekte u oblasti omladinske politike:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini („Službeni glasnik RS“ broj 6/10 od 12.02.2010. godine) raspisuje: 1.) Konkurs za promociju i podršku radu sa mladima: deo konkursa A: promocija saradnje i umrežavanja omladinskih organizacija deo konkursa […]

Nastavi

Konkurs za podsticanje društvenog aktivizma mladih

EVROPSKI POKRET U SRBIJI Konkurs za podsticanje društvenog aktivizma mladih Konkurs je namenjen mladima koje aktivno rade ili imaju nameru da rade na: mobilisanju mladih da se aktivno uključe u društvo; ukazivanju na probleme u svojoj okolini; rešavanju uočenih problema. Teme ovogodišnjeg konkursa su: Obrati pažnju! (zaštita životne sredine i uređenje javnih prostora u lokalnim zajednicama) Zagađene […]

Nastavi