Prekogranicna saradnja Srbija-Rumunija

EVROPSKA UNIJA Konkurs – Prekogranicna saradnja Srbija-Rumunija Evropska unija je izdvojila 10,4 miliona evra bespovratnih sredstava za finansiranje projekata prekogranične saradnje između Republike Srbije i Rumunije 30. april 2009. godine Ministartvo finansija Republike Srbije i Ministarstvo regionalnog razvoja i stanovanja Rumunije objavili su prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa prekogranične sardnje Rumunija-Srbija […]

Nastavi

IPA 2009 Rezime rada ICR-a na međunarodnim projektima za 2009.

Vrlo je verovatno da je opština Kanjiža zajedno sa ICR-om bila jedna od najaktivnijih, ako ne i najaktivnija opština na polju potsticanja međunarodne saradnje u vidu kreiranja međunarodnih projekata. Sledi skraćeni pregled po pozivima. IPA CBC Romania-Serbia, rok konkursa 29.jul 2009. Dugo najavljivan i očekivan poziv za IPA prekograničnu saradnju između Srbije i Rumunije došao […]

Nastavi

Program za lokalne inicijative (LIP)

Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA) „Canadian International Development Agency (CIDA)“ Program za lokalne inicijative (LIP) Cilj programa/projekta CIDA program za lokalne inicijative pomaže organizacijama građanskog društva u Srbiji i Crnoj Gori da jačaju kako bi mogle da sarađuju i vrše uticaj na vladina tela i druge zainteresovane strane. Oblast podrške CIDA LIP podržava organizacije […]

Nastavi