POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – Konkurs za uklanjanje divljih deponija na teritoriji AP Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za uklanjanje divljih deponija na teritoriji AP Vojvodine

Rok za dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ od 01.07.2024. godine do 02.08.2024. godine.

Detaljnije