POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO – Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2024. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2024. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, u skladu s članom 12. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 25/19 i 92/23 – autentično tumačenje), Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu („Službeni list APV”, broj 45/23) i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za 2024. godinu, finansiraće odnosno sufinansiraće u 2024. godini izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u skladu sa zakonom i planom mreže zdravstvenih ustanova, odnosno investiciono ulaganje, investiciono održavanje prostorija, medicinske, nemedicinske opreme, prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, izuzev troškova tekućeg održavanja objekata i prostorija i tekućeg servisiranja medicinske, nemedicinske opreme, prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, – sa ukupno 1.880.000.000,00 dinara. Obezbeđenje sredstava za finansiranje odnosno sufinansiranje navedenih namena su predmet konkursa.

Po ovom javnom konkursu, sredstva će se dodeliti u skladu s Odlukom o postupku i kriterijumima za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač AP Vojvodina („Službeni list APV”, broj 27/24), koja je dostupna i na oglasnoj tabli Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i objavljena na internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, osnovane sredstvima u javnoj svojini, u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, na obrascu prijave koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 42 (tel. 487-4514), kao i na internet stranici navedenog sekretarijata: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad – poštom, elektronskom poštom na adresu psz@vojvodina.gov.rs ako je zahtev potpisan kvalifikovanim sertifikatom za elektronski potpis ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom – „Za konkurs izgradnja, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova” ili u bilo koju pisarnicu državnog organa ili organa lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje su podnela neovlašćena lica i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu – neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Javni konkurs otvoren je do utroška sredstava predviđenih za dodelu po ovom javnom konkursu a najkasnije do 30. novembra 2024. godine.

Detaljnije