GODIŠNJA PROGRAMSKA IZJAVA PROJEKTA „VELIKA MALA PRIVREDA“ TPI APS 2024-01

Konkursi

GODIŠNJA PROGRAMSKA IZJAVA PROJEKTA „VELIKA MALA PRIVREDA“ TPI APS 2024-01

Kroz Godišnju programsku izjavu TPI APS 2024-01, Projekat Velika mala privreda (u daljem tekstu „Projekat“) traži partnere iz privatnog sektora Srbije da zajednički pokrenu, stvaraju, osmisle i prošire regionalno prilagođene aktivnosti koje će unaprediti ciljeve Projekta. Svrha Projekta je da razvojem sistema podrške povoljno utiče na brz poslovni rast malih i srednjih preduzeća (MSP) u dva najdinamičnija industrijska sektora, poljoprivreda i prehrambena industrija i proizvodnja opreme i mašina, u ciljanim regionima (srpske opštine iz III, IV grupe razvijenosti i manje razvijena područja, uz uključivanje opština iz I i II grupe razvijenosti, a prema potrebi lanaca snabdevanja* ). Projektni Fond za transformaciono partnerstvo i inovacije (TPI) je sistem za finansiranje odabranih inicijativa, dok se od kandidata očekuje da obezbede minimalno 30% učešća (sopstveno i/ili trecih strana).

(* Lokalne samouprave III, IV i V grupe po stepenu razvijenosti na osnovu Uredbe Vlade RS o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.)

Da bi se dodatno pomoglo subjektima u pripremi aplikacije, molimo vas da pogledate ceo tekst Godišnje programske izjave TPI APS 2024-01.

Projekat Velika mala privreda nudi dva modela finansiranja:

MODEL FINANSIRANJA I: Nove inicijative i ideje – u okviru ovog modela, Projekat očekuje podnošenje Obrasca za iskazivanje interesovanja (EOI), ciljajući Prioritetne oblasti navedene u Odeljku IV, a uzimajući u obzir Ciljeve i rezultate opisa programa navedene u Odeljku II Godišnje programske izjave.

U okviru ovog modela i u skladu sa Inicijativom za nova partnerstva USAID-a, Projekat podstiče učešće partnera/kandidata koji nemaju prethodno iskustvo saradnje sa USAID projektima.

Partnerstva podržana u okviru ovog Poziva treba da proizilaze iz zajedničkog stvaranja i osmišljavanja od strane Projekta i najmanje jednog od privatnih sektorskih entiteta navedenih ispod:

Privatni profitni, komercijalni entiteti kao što su preduzeća, korporacije, mala ili srednja preduzeća ili privatne firme (npr. pružaoci poslovnih usluga, industrijski lideri, komercijalni i trgovački lideri).
Privatne fondacije povezane sa privatnim profitnim komercijalnim entitetima.
Privatni finansijski pružaoci usluga, posrednici ili finansijske institucije, uključujući banke, privatne investicione firme, investicione fondove, fondove privatnog kapitala, penzione fondove i osiguravajuće kompanije, pružaoce finansijskih usluga.
Privatne poslovne ili industrijske asocijacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na privredne komore, obrazovne organizacije i slične tipove entiteta.
Zadruge.
Privatne obrazovne i istraživačko-razvojne institucije.

Rok za prijavu: do 30. aprila 2025. godine.

E-mail za pitanja i prijem prijava: Grants_Serbia@acdivoca-serbia.org

Detaljnije