POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2023. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2023. godinu 1. CILj KONKURSA Cilj konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine. 2. PREDMET KONKURSA Predmet konkursa je: • podizanje novih i […]

Nastavi

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na rekama u Srbiji u 2023. godini

MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na rekama u Srbiji u 2023. godini   1) PREDMET KONKURSA Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na rekama u […]

Nastavi