EVROPSKA UNIJA – Interreg VI-A IPA program Mađarska- Srbija

Konkursi

EVROPSKA UNIJA – Interreg VI-A IPA program Mađarska- Srbija

Okruzi koji imaju pravo učešća: Zapadnobački, Severnobački, Severnobanatski, Južnobački, Srednjobanatski, Južnobanatski, Sremski.

Organizacije koje imaju pravo učešća: javne vlasti, javna tela, neprofitne privatne organizacije

Program podržava projekte različitih redova veličina:
• Small-scale: od 70.000 do 200.000 EUR
• Regular-scale: od 200.000 do 2.000.000 EUR
• Large-scale: od 2.000.000 EUR naviše

Prioriteti su:
1. Zeleniji region (1.1 Adaptacija na klimatse promene; 1.2. Biodiverzitet i smanjenje zagađenja)
2. Unapređivanje ljudskih i kulturnih vrednosti (2.1 Edukacija i doživotno učenje; 2.2 Kultura i turizam)
3. Prekogranična institucionalna i civilna saradnja (3.1 Harmonični susedski odnosi kroz saradnju)

Sopstveno učešće: 15%

Aplikacije se podnose elektronski, i biće dostupne na http://www.hungary-serbia.eu

Rokovi za podnošenje:
Small-scale, Regular-scale: 31. jul 2023, 15 h
Koncept za Large-scale: 31. maj 2023., 15 h
Potpuna aplikacija za Large-scale: 31. oktobar 2023, 15h

Link: https://hungary-serbia.eu/call-for-proposals

 

 

Tagged