POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO – Konkurs za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2023. godini u AP Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2023. godini u AP Vojvodini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede u 2023. godini u AP Vojvodini jeste unapređenje poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja.
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih finansijskih sredstava za održavanje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede u 2023. godini u AP Vojvodini.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose ukupno do 5.000.000,00 dinara.
Intezitet pomoći iznosi do 80% vrednosti projekta bez PDV-a.
Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 40.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 1.000.000,00 dinara.
Sredstva za podršku investicija dodeljuju se bespovratno za sve naučno stručne aktivnosti u oblasti poljoprivrede koje se održavaju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.
Bespovratna finansijska sredstava koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za sledeće investicije:

– podršku za organizovanje naučno stručnih skupova, studijskih putovanja, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja
• troškove zakupa prostora;
• troškove angažovanje konsultanata, prevodioca i tehničkog osoblja;
• putne i troškove boravka;
• troškove izrade dizajna i štampanja promotivnog i stručnog materijala;

3. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju:

• Obrazovne ustanove i naučno – istraživačke ustanove u AP Vojvodini korisnici budžetskih sredstava osnovani od strane Republike Srbije ili AP Vojvodine.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. Da poseduju Program naučno stručnih aktivnosti;
2. Da poseduju Izvod iz zapisnika ili odluke naučnostručnog veća, odnosno naučnog veća ili odgovarajućeg organa naučnostručne organizacije o prihvatanju organizovanja skupa i finanijskog plana;
3. Da je podnosilac prijave regulisao poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2022. godinu;
4. Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini i mesto realizacije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave u Republici Srbiji;
5. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ranije potpisanih ugovora;
6. Podnosilac prijave plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 28.04.2023. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/487-4601 od 10 do 14 časova.

Detaljnije