POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA – Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2023. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU, JAVNO INFORMISANJE I ODNOSE S VERSKIM ZAJEDNICAMA

Konkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2023. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) će u 2023. godini finansirati – sufinansirati projekte savremenog stvaralaštva na teritoriji AP Vojvodine u sledećim oblastima:

1. VIZUELNA UMETNOST I MULTIMEDIJA (samostalne/kolektivne izložbe, kolonije, nagrade, rezidencijalni programi; manifestacije i festivali; gostovanja/međunarodna saradnja i projekti amaterskog stvaralaštva) u ukupnom iznosu od 29.000.000,00 dinara,

2. KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO I IZDAVAŠTVO (objavljivanje do sada neobjavljenih publikacija nastalih na srpskom jeziku iz književnosti, umetnosti i društveno-humanističkih nauka u oblasti kulture; objavljivanje časopisa koji izlaze na srpskom jeziku u štampanoj ili elektronskoj formi iz književnosti, umetnosti i društveno-humanističkih nauka u oblasti kulture, kao i časopisa za decu; književne nagrade, festivali i manifestacije, učešće na sajmovima knjiga u zemlji) u ukupnom iznosu od 42.000.000,00 dinara,

3. SCENSKO STVARALAŠTVO (produkcija i interpretacija pozorišnih predstava, manifestacije i festivali od pokrajinskog značaja, operske predstave, operete, baletske predstave-umetnička igra, nagrade, gostovanja/međunarodna saradnja; projekti amaterskog stvaralaštva) u ukupnom iznosu od 39.000.000,00 dinara,

4. MUZIČKO STVARALAŠTVO (muzičko stvaralaštvo – komponovanje muzičkog dela; muzičko izdavaštvo – partiture i produkcija autorskog materijala (CD i DVD); festivali i manifestacije, takmičenja u oblasti muzike, nagrade, gostovanja/međunarodna saradnja, projekti amaterskog stvaralaštva) u ukupnom iznosu od 39.000.000,00 dinara.

Napomena: Konkurs za sufinasiranje projekata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini biće naknadno objavljen u toku 2023. godine.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Konkursu imaju subjekti u kulturi, u smislu člana 21. i 73. Zakona o kulturi, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine i to:

1. VIZUELNA UMETNOST I MULTIMEDIJA:

• ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina,
• privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi,
• udruženja u kulturi.

2. KNJIŽEVNO STVARALAŠTVO I IZDAVAŠTVO:

• ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina,
• privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi,
• udruženja u kulturi.

3. SCENSKO STVARALAŠTVO:

• javna nefinansijska preduzeća i organizacije,
• ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina,
• udruženja u kulturi.

4. MUZIČKO STVARALAŠTVO:

• ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina,
• privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi,
• udruženja u kulturi.

Izuzetno, pravo učešća imaju i podnosioci prijava čije je sedište van teritorije AP Vojvodine, a koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose obogaćivanju kulture i promociji kulturnih sadržaja u AP Vojvodini.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Sekretarijatu svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova na navedene brojeve telefona, kao i na navedene elektronske adrese:

Vizuelna umetnost i multimedija Mirjana Zečević 021/487 4507 mirjana.zecevic@vojvodina.gov.rs

Književno stvaralaštvo i izdavaštvo Bojana Begović 021/487 4437 bojana.begovic@vojvodina.gov.rs

Muzičko stvaralaštvo Nemanja Nešić 021/487 4560 nemanja.nesic@vojvodina.gov.rs

Scensko stvaralaštvo Natalija Josipović 021/487 4264 natalija.josipovic@vojvodina.gov.rs

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik”. Prijave se podnose od 31. januara do 1. marta 2023. godine.

 

Detaljnije