Otvorene prijave za Akademiju socijalne ekonomije

Konkursi

TRAG FONDACIJA

Otvorene prijave za Akademiju socijalne ekonomije

Socijalna ekonomija jeste ona koja je motivisana zajednicom, a ne kapitalom. Ona doprinosi poboljšanu života osetljivih, teže zapošljivih grupa, primenjuje ekološki osvešćene i održive prakse i neguje solidarnost. Akademija socijalne ekonomije fokusirana je na pružanje podrške socijalnim preduzećima u Srbiji i Severnoj Makedoniji kroz obuke, mentorstva, finansijsku podršku i umrežavanje, istovremeno otvarajući prostor za prekograničnu saradnju između dve zemlje.

Program Akademije socijalne ekonomije realizuje se u okviru projekta Seme inkluzije – socijalna preduzeća za ekonomski razvoj i socijalnu inkluziju, koji Trag fondacija sprovodi u partnerstvu sa udruženjenjima ARNO iz Skoplja i Optimist iz Bosilegrada.

Ko može da se prijavi?
Program je namenjen socijalnim preduzećima i onima koji to žele da postanu, bilo da su registrovani ili u procesu osnivanja. Mogu se prijaviti pojedinci i grupe koji nemaju pravni status ili su u osnivanju, kao i pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje delatnosti u cilju sticanja dobiti, društva sa ograničenom odgovornošću, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, (socijalne) zadruge, fondacije, zadužbine, udruženja građana sa registrovanom privrednom delatnošću, licencirani pružaoci socijalnih usluga, preduzetnici, zanatlije, i sl.
Uslov za prijavu na program je da deluju u Pčinjskom i Jablaničkom okrugu u Srbiji i Skopskom i Severoistočnom regionu u Severnoj Makedoniji.
U okviru programa biće odabrano do 12 socijalnih preduzeća (do 4 razvijena i do 8 u početnoj fazi razvoja ili osnivanja) koji posluju odgovorno i imaju za cilj postizanje društvenog ili ekološkog uticaja.

Šta učesnici programa dobijaju?
Učesnici odabrani za učešće u Akademiji imaće priliku da tokom 6 meseci rade sa timom eksperata na unapređenju svog poslovanja i društvene misije, kao i planova za dalji razvoj, kako bi nastavili da jačaju svoj pozitivan uticaj u zajednicama u kojima deluju. To će biti ostvareno kroz:
– Grupnu obuku koja obuhvata do tri modula interaktivnih radionica sa konsultantima i iskusnim socijalnim preduzetnicima. Cilj obuke je razvijanje poslovnog modela, definisanje društvenog uticaja, ostvarivanje veće vidljivosti u svojim zajednicama i sticanje veština koje su im neophodne u radu.
– Individualnu mentorsku podršku koju pružaju konsultanti i socijalni peduzetnici. Ona uključuje analizu mapiranja potreba i dalji rad na oblastima koje se u njoj pokažu kao ključne za rast i razvoj svakog solidarnog preduzeća. Ovaj vid podrške uključuje i podršku u uspostavljanju odnosa sa potencijalnim poslovnim partnerima, pri rešavanju konkretnih problema, stručnu podršku u specifičnim oblastima rada preduzeća, kao i podršku pri izradi praktičnih zadataka između modula obuke.
– Promociju i umrežavanje kroz obuku i tri foruma i/ili izložbena sajma na kojima će imati priliku da predstave svoje proizvode i usluge široj javnosti Srbije i Severne Makedonije. Ovi događaji su ujedno i prilika za umrežavanje lokalnih, regionalnih i prekograničnih aktera socijalne ekonomije i otvaranje prostora za potencijalna partnerstva, razmenu ideja o primeni lokalnih pristupa i rešenja u drugim zajednicama.
– Podršku pri obezbeđivanju opreme, usluga – preduzetničke ideje sa najvećim potencijalom za dalji razvoj će, nakon završene obuke, moći da konkurišu za podršku u nabavci opreme proizvodnog materijala, proizvoda i usluga koji su im potrebni za dalji rad. Odluka o selektovanim preduzećima biće doneta nakon njihovog predstavaljanja na javnom događaju, pred stručnim žirijem. Ukupna vrednost pomoći iznosi 15.000 EUR i u okviru ovog iznosa biće dodeljeno do pet donacija. Osim toga, pojedinačne preduzetničke ideje mogu biti podržane iznosima u rasponu od 2.000 EUR za ideje u razvoju do 5.000 EUR za razvijena preduzeća.

Rok za podnošenje prijave je petak, 30. septembar 2022. godine do 16 časova.

Detaljnije