Nacionalni resursni centar EU za organizacije civilnog društva u Srbiji

Konkursi

EVROPSKA KOMISIJA

Nacionalni resursni centar EU za organizacije civilnog društva u Srbiji

Da bi se aplikanti upoznali sa sistemom konkurisanja pre onlajn predavanja predloga projekta, organizovaće se onlajn info sesija 19.07.2022. u 11:00 časova.

Svoje interesovanje za učešće možete poslati do 18.07.2022, na mejl DELEGATION-SERBIA-FCS@eeas.europa.eu uz navođenje imena, prezimena, državljanstva i majl adresa osoba koje će učestovati, ako i naziv organizacije (maks. 2 učesnika po organizaciji).

Opšti cilj konkursa je jačanje procesa EU integracija u Srbiji jačanjem civilnog društva za aktivno učešće u donošenju odluka i daljom stimulacijom okruženja za omogućavane delovanja civilnog društva.

Vodeća organizacija može da dobije:
minimum: EUR 4,500,000.
maksimum: EUR 4,800,000

Sufinansira se minimum 51%, maksimum 95% prihvatljivih troškova.

Projekat ne može da traje kraće od 48 meseci ili duže od 56.

Finansijska podrška za treća lica

Aplikanti predlažu treća lica za finansijsku podršku da bi se postigli ciljevi aktivnosti. Podrška mora pokrivati minimum 50% direktnih prihvatljivih troškova.

Ukupna maksimalna podrška za treća lica tokom sprovođenja projekta je EUR ≤ 60,000

Rok za podnošenje prijava: 16.09.2022. u 17:00h

Detaljnije