Švajcarska fondacija za solidarnost u turizmu

Konkursi

Švajcarska fondacija za solidarnost u turizmu

Krug aplikanta: Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu: od 5.000 do 25.000 CHF

Posebni zahtevi donatora

SST fondacija pomaže da se poboljšaju ekonomski uslovi stanovništva u turističkim destinacijama i zaštiti životna sredina. Takođe pomaže u promovisanju inicijativa i novih ideja za uravnoteženu kulturnu razmenu između turista i lokalnog stanovništva.

Kako se konkuriše

Prijave za grantove moraju jasno pokazivati kako projekat doprinosi postizanju ciljeva Fondacije. Potrebno je na kratak i koncizan način popuniti dostavljeni obrazac. Kompletna prijava se sastoji od obrasca i traženih priloga. Prijave su prihvatljive na engleskom i nemačkom jeziku. Prijave se mogu slati na: info@sstfoundation.org. Prijave treba da sadrže sledeće informacije: Informacije o organizaciji, udruženju ili osobi koja podnosi prijavu • Obim aktivnosti/cilj • Unutrašnja struktura/Organizaciona šema • Istorijat organizacije/fondacije • Bilans stanja/Račun dobiti i gubitka/Budžet • Kontakt osoba • Reference

Rok za prijavu na konkurs: 20.05.2022.

Detaljnije

Izvor