Program Kreativna Evropa

Konkursi

EVROPSKA KOMISIJA

Program Kreativna Evropa

Distribuiranje evropskih književnih dela (CREA-CULT-2022-LIT)

CILJ: Ova aktivnost podržava projekte koji se bave prevođenjem, objavljivanjem, distribucijom i promovisanjem dela beletristike.

Teme i prioriteti (opseg)
• jačanje transnacionalne distribucije i raznovrsnosti evropskih književnih dela
• podsticanje prevođenja i promocije beletristike napisanih na manje zastupljenim jezicima kako bi se povećao njihov promet na većim tržištima u Evropi i šire
• sticanje nove publike
• jačanje konkurentnosti sektora izdavaštva podsticanjem saradnje u okviru lanca vrednosti knjiga

Aktivnosti koje se finansiraju (opseg)
Prevođenje, promocija i distribucija književnih dela beletristike, kao i aktivnosti za pomoć pri prodaji prevodilačkih prava u Evropi i šire.

Očekivani uticaj
Akcija će podržati oko 40 projekata, koje sprovodi ili jedan korisnik ili grupa organizacija (više korisnika).
Svaki projekat mora da se zasniva na dobroj uređivačkoj i promotivnoj strategiji koja pokriva paket od najmanje 5 prihvatljivih beletrističkih dela prevedenih sa i na odgovarajuće jezike, i mora da sadrži sledeće elemente:
• predloženi paket doprinosi raznolikosti književnosti u ciljnoj zemlji (ili zemljama) tako što uključuje beletristiku iz zemalja koje su nedovoljno zastupljene, a posebno dela napisana na manje zastupljenim jezicima
• strategija distribucije obezbeđuje široj javnost lak pristup delima
• strategija promocije doprinosi proširenju i obnovi publike
• projekat podstiče saradnju između autora, prevodilaca, izdavača, distributera, knjižara, biblioteka, festivala, književnih manifestacija, itd.
• projekat doprinosi podizanju profila prevodilaca i poštuje princip pravične naknade

Rok za podnošenje prijava: 31. maj 2022. 17:00 (po briselskom vremenu)

Izvor konkursa i dokumentacija: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-lit

Kultura desk Srbija: http://kultura.kreativnaevropa.rs/

Detaljnije