Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije za sufinansiranje izrade planskih dokumenata u 2022. godini

Konkursi

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije za sufinansiranje izrade planskih dokumenata u 2022. godini

Pravo učešća imaju: JLS

Maksimalni iznos po učesniku (u dinarima): 2.000.000,00 dinara

Sopstveno učešće: da

Rok za podnošenje prijava: 06.04.2022.

Kontakt: +381 11 3640 331, dragana.zuric@mgsi.gov.rs

Link: https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-iz-budzheta-republike-srbije-za-3