Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA REGIONALNI RAZVOJ, MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

I Uvod
Bespovratna finansijska sredstva se dodeljuju na osnovu Javnog konkursa (u daljem tekstu: konkurs). Tekst konkursa objavljuje se u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (http://www.region.vojvodina.gov.rs/), kao i u jednom od dnevnih glasila koja se distribuiraju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Finansijska sredstva za ove namene opredeljena su Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu za 2022. godinu (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat).

II Pravo učešća na Konkursu
Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave (opštine/gradovi) sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine, za jednu ili za obe namene istovremeno, shodno opštim uslovima Javnog konkursa.

III Namena dodeljenih sredstava
Bespovratna sredstva, mogu se koristiti:

NAMENA I.
Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije u oblasti:
1. Unapređenja i revitalizacije lokalne poslovne infrastrukture
2. Razvoja i modernizacije lokalne društvene infrastrukture

NAMENA II.
Sufinansiranje troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije za priključenje stambenih i poslovnih objekata na mrežu komunalne i druge infrastrukture i to za:
1. Priključke na vodovodnu mrežu (od spoja sa uličnom ili magistralnom mrežom do vodomernog šahta)
2. Priključke na kanalizacionu mrežu (od spoja sa uličnom mrežom do regulacione linije)
• Priključke na toplovodnu mrežu (od spoja sa uličnom ili magistralnom mrežom do interne instalacije kod korisnika)
1. Priključke na gasovodnu mrežu (od spoja sa uličnom ili magistralnom mrežom do interne instalacije kod korisnika)
2. Priključke na telekomunikacionu mrežu (od spoja sa uličnom ili magistralnom mrežom do interne instalacije kod korisnika)

Objekti u naselju, delu naselja ili ulici za izradu čije dokumentacije se konkuriše, moraju biti legalizovani ili u postupku legalizacije.
Na prostoru ispred parcele na kojoj se stambeni ili poslovni objekti nalaze u trenutku podnošenja zahteva za izradu dokumentacije, mora postojati:
• ili već izgrađena odgovarajuća komunalna i druga mreža, bez priključnih mesta,
• ili lokalnim programom kapitalne izgradnje planirana njena izgradnja u tekućoj godini definisanih kapaciteta i propusnih mogućnosti,
• ili Programom saradnje Republike Srbije – Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sa kineskim partnerom CRBC „Srbija 2020-2025“ predviđena izgradnja komunalne i druge infrastrukture u naredne (3) tri godine.

IV Ciljevi sufinansiranja
Bespovratna finansijska sredstva dodeljuju se u cilju podrške procesu realizacije razvojnih prioriteta u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i koordinaciji svih nivoa vlasti u jačanju institucionalnog okvira za društveno-ekonomski razvoj jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.

V Uslovi konkursa

o Ukupan budžet za dodelu sredstava po konkursu je 60.000.000,00 dinara i to za Namenu I: ukupno 40.000.000,00 dinara i za Namenu II: 20.000.000,00 dinara
• Pokrajinski sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva za sufinansiranje pojedinačnih prijava u iznosu do maksimalno 85% vrednosti izrade projekta

• Maksimalni iznos sredstava po pojedinačnoj prijavi
za Namenu I iznosi:
– najviše do 1.000.000,00 dinara za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije koja mora biti dovoljna za ishodovanje svih potrebnih odobrenja i dozvola za potrebe izvođenja radova (projektna dokumentacija mora sadržati predmer i predračun radova).

Za Namenu I. jedinica lokalne samouprave može da konkuriše sa najviše dve prijave.
Maksimalni iznos sredstava po pojedinačnoj prijavi

za Namenu II. iznosiće:
– najviše do 5.000.000,00 dinara

Za Namenu II. jedinica lokalne samouprave može da konkuriše sa jednom prijavom.

• Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja konkursa.
• Rok za realizaciju ugovora je najkasnije do 31.12.2022. godine.

BSve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu putem elektronske pošte na imejl adrese: olga.knezevic@vojvodina.gov.rs ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs region@vojvodina.gov.rs

Detaljnije