Otvoren konkurs za program AKTIVNE ZAJEDNICE

Konkursi

TRAG FONDACIJA

Otvoren konkurs za program AKTIVNE ZAJEDNICE

Program Aktivne zajednice ima za cilj da, putem obuke i dodele donacija, podrži udružene građane i građanke koji doprinose unapređenju i razvoju zajednica i u svoje aktivnosti uključuju što više njenih članova sa ciljem rešavanja zajedničkih problema, pri čemu na najbolji način upotrebljavaju lokalne resurse i potencijale i promovišu saradnju sa različitim akterima. Program prati potrebe udruženih građana i građanki, i novčano i na druge načine ih podržava da realizuju svoje ideje koje doprinose razvoju i boljitku njihovih zajednica. Projekti koje podržavamo nisu tematski ograničeni i plod su ideja, energije, rada i posvećenosti ljudi koji učestvuju u njima.

Ko može da se prijavi?

Podržavamo udruženja građana i neformalne grupe koje:
● pokreću i aktivno uključuju građane i građanke u svoje aktivnosti,
● zastupaju opšte interese svoje zajednice,
● ne postoje duže od 10 godina,
● imaju godišnji prihod koji ne prelazi 1.200.000,00 dinara (za udruženja),
● nemaju pristup značajnim fondovima drugih donatora ili nisu direktno povezane sa međunarodnim agencijama i fondovima i
● nalaze se na teritoriji Srbije.

Pod neformalnim grupama podrazumevaju se grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rešavanja problema u zajednici i nisu formalno registrovane.

Šta podržavamo?
Verujemo da udruženi građani i građanke najbolje prepoznaju potrebe svojih zajednica, te program Aktivne zajednice otvara prostor za raznovrsne projekte koji doprinose razvoju zajednica. Za nas, zajednicu čine građani i građanke okupljeni oko zajedničkih vrednosti, potreba, interesa, problema, koji razvijajući osećaj pripadnosti zajednici preduzimaju zajedničke akcije.

Kako konkurisati za program Aktivne zajednice:
– Informacije o programu i uslovi konkursa
– Formular za koncept ideje

Predstavite nam vašu ideju popunjavanjem Formulara za koncept ideje, koji ćete nam poslati elektronski, na adresu: prijave@tragfondacija.org. Prijave možete poslati najkasnije do nedelje, 19. decembra u ponoć.

Pozivamo vas da se pre prijave konsultujete sa timom za donacije Trag fondacije u vezi sa idejom koju želite da prijavite. Možete nas kontaktirati putem mejla marta@tragfondacija.org, telefona 066 222 407 ili zakazati onlajn sastanak najkasnije do ponedeljka, 13. decembra.

Trajnu podršku programu daju Balkanski fond za demokratiju (BTD) i Fond braće Rokfeler.
* Najčešće postavljana pitanja

Detaljnije