Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave

Konkursi

MDULS

Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave

Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT” objavio je Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalne samouprave (JLS).

Poziv ima za cilj promociju i jačanje partnerstava između OGD i lokalnih samouprava kroz pokretanje, razvoj i sprovođenje zajedničkih inicijativa koje će kreirati inovativna rešenja i alate za veće učešće građana u procesima donošenja odluka, unapređenje pružanja javnih usluga, te bolji monitoring nad radom organa lokalnih vlasti.

Pored toga, Poziv ima za cilj poboljšanje saradnje između građana i donosilaca odluka, kao i promociju uloge novih tehnologija i digitalnih alata u procesu kreiranja javnih politika koje su više orijentisane ka građanima i prate njihove potrebe i zahteve.

Predlozi projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS biće podržani u okviru četiri partije (eng. LOT):
• PARTIJA 1: Inovativna rešenja i alati za učešće građana u procesima donošenja odluka (do 10 grantova)
• PARTIJA 2: Inovativna rešenja i alati za pružanje usluga građanima (do 5 grantova)
• PARTIJA 3: Inovativna rešenja i alati za monitoring rada organa lokalne samouprave (do 5 grantova)
• PARTIJA 4: Demokratski odgovor na posledice izazvane pandemijom KOVID-19 (do 10 grantova).

Osnovne informacije ovog poziva:
• Ciljna grupa: OGD i JLS
• Iznos po predlogu projekta: do 1.400.000,00 RSD
• Trajanje pojedinačnih ugovora: 18 meseci
• Okvirni, predviđeni broj podržanih partnerstava OGD i JLS: do 30
• Geografska pokrivenost pozivom: Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija (osim Beograda i Vojvodine)

Rok za podnošenje predloga projekata je 12. februar 2021. godine, dok su sve informacije o Pozivu, uključujući i Smernice za podnošenje predloga projekata, dostupne OVDE.

Sva pitanja u vezi sa Pozivom možete uputiti na adresu info@act.org.rs .

Detaljnije