Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave

MDULS Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave Projekat Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT” objavio je Poziv za dodelu grantova za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva (OGD) i jedinica lokalne samouprave (JLS). Poziv ima za cilj promociju i jačanje partnerstava […]

Nastavi