Drugi krug konkursa Solidarnost pre svega

Konkursi

FONDACIJA ANA I VLADE DIVAC

Drugi krug konkursa Solidarnost pre svega

Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, otvara drugi krug konkursa „Solidarnost pre svega“ koji ima za cilj da doprinese naporima zajednice i građanskoj solidarnosti za vreme krize u Srbiji izazvane korona virusom.

Kao odgovor na napore velikog broja pojedinaca, formalnih i neformalnih grupa, kao i medija da solidarno odgovore na novonastalu situaciju, Fondacija Ana i Vlade Divac će podržati, kako već pokrenute inicijative, tako i novonastale grupe u odogovoru na krizu izazvanu korona virusom.
Inicijative koje su podržane u prethodnom krugu konkursa možete videti na linku.

Oblasti podrške:
• Aktivizam i zaštita zdravlja
• Socijalno – psihološka podrška
• Informisanje i edukacija
• Koordinacija volontiranja na lokalu

*Projekti sa čisto humanitarnim aktivnostima, kao što je na primer dodala paketa pomoći, neće biti podržani kroz ovaj projekat pošto su podržani kroz druge projekte koje realizuje Fondacija Ana i Vlade Divac. Za više informacija pogledati na sajtu fondacije.

Ko može da se prijavi i do kada?
Na konkurs se mogu prijaviti udruženja građana, mediji i neformalne grupe građana okupljene oko zajedničke ideje da pomognu građanima u suočavanju sa kriznom situacijom.

Konkurs je otvoren do 28. septembra 2020. godine do 16 časova.

Koliki iznos podrške je moguće dobiti i do kada je moguće realizovati naš projekat, ako on bude odobren?

Odobreni projekti se mogu realizovati do 15. decembra 2020. godine.

Neformalne grupe mogu dobiti podršku u iznosu do 50.000 dinara.

Udruženja, fondacije i mediji za realizaciju projekta mogu dobiti do 170.000 dinara.

Ne postoji minimalni iznos koji neformalna grupa, udruženje ili mediji mogu da traže. Sufinansiranje projekata nije potrebno.

Ukupan raspoloživi fond iznosi 1.850.000 dinara. Fondacija Ana i Vlade Divac zadržava pravo da sva sredstva ne dodeli u okviru ovog konkurs i raspiše novi konkurs.

Kakve projekte podržavamo?

  • Projekte koji odgovaraju na lokalne potrebe u ovom trenutku, imaju širok uticaj na zajednicu i pomažu građanima, prvenstveno najugroženijim, da se odgovorno i solidarno suoče sa krizom
  • Projekte koji promovišu solidarnost, podstiču druge da se aktivno uključe u pomoć zajednici u kojoj žive
  • Projekte koji se mogu realizovati 15. decemra 2020. godine, nakon čega su aplikanti u obavezni da dostave kompletan narativni i finansijski izveštaj

Spisak podržanih projekata u prvom ciklusu možete pogledati na linku.

Udruženja, mediji i neformalne grupe koje su podržane u prvom ciklusu konkursa mogu se ponovo prijaviti sa novom ili sa nadogradnjom prethodne inicijative.

Kakve projekte ne podržavamo?
• Projekte pojedinaca, političkih partija i javnih institucija
• Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života

Koji troškovi su prihvatljivi?
Troškovi koji su prihvatljivi za neformalne grupe:
• Troškovi opreme i materijala neophodnih za realizaciju projekata
• Troškovi komunikacija
• Troškovi prevoza
• Troškovi osveženja za volontere
• Troškovi štampe
• Troškovi usluga koje su obrazložene projektnim aktivnostima

Troškovi koji su prihvatljivi za organizacije:
• Troškovi opreme i materijala neophodnih za realizaciju projekata
• Troškovi komunikacija
• Troškovi prevoza
• Troškovi osveženja
• Troškovi štampe
• Troškovi ljudskih resursa u maksimalnom iznosu od 50% od vrednosti ukupnog budžeta
• Troškovi knjigovodstva
• Troškovi komunalija i električne energije
• Bankarske provizije i troškovi održavanja tekućeg računa
• Troškovi hostinga i zakupa domena
• Troškovi usluga koje su obrazložene projektnim aktivnostima

Troškovi koji nisu prihvatljivi:
• Troškovi carine
• Kamate
• Kazne
• Troškovi nastali van perioda realizacije projekte
• Kupovina zemljišta i stambenih objekata
• Nabavka polovne opreme
• Pokrivanje gubitaka
• Troškovi koji su već pokriveni iz drugih izvora finanasiranja
• Kredit ili pozajmice trećim licima
• Troškovi lizinga

Evaluacija projekata:
Nakon završetka konkursa, evaluacioni odbor će u na osnovu zadatih kriterijuma i podataka sa terena odabrati projekte koji će biti finansirani.

Kako i do kada podneti predlog projekta?
Zainteresovani mogu popuniti formular predloga projekta koju mogu preuzeti na ovom linku i poslati popunjavanjem online forme koja je dostupna ovde do 28. septembra u 16 časova.

 

Fondacija Ana i Vlade Divac