Konkurs za nagrađivanje učenika srednjih škola za postignute uspehe

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za nagrađivanje učenika srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu koja su održana 2019. godine

Ministarstvo omladine i sporta saopštava da je 22. juna 2020. godine, raspisan Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2019. godine.

Konkurs će biti otvoren do 31. avgusta 2020. godine, a pravo na nagradu će imati učenici srednjih škola koji su u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta na republičkim ili međunarodnim priznatim takmičenjima.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Kurir”, kao i na zvaničnim internet prezentacijama Ministarstva omladine i sport – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs.

Dokumenta koja su sastavni deo Konkursa (Kalendari takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2018/19. godinu i 2019/20. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Kalendari takmičenja Olimpijskih sportskih igara učenika Republike Srbije za školsku 2018/19. godinu i 2019/20. godinu Saveza za školski sport Srbije, Kriterijumi za nagrađivanje učenika srednjih škola za postignute rezultate na priznatim takmičenjima u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje je usvojio Fond Odlukom Broj: 451-02-155/2020-04 od 8. juna 2020. godine i Standardi za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu iz oblasti muzičke i baletske umetnosti koje je usvojio Fond Odlukom Broj: 451-02-155/2020-04 od 8. juna 2020. godine) mogu se pogledati OVDE.

Otkad je u nadležnosti Ministarstva omladine i sporta, od 2008. godine do danas Fond je dodelio blizu 12.700 nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim republičkim i međunarodnim takmičenjima.

Detaljnije