Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na 11. Međunarodnom sajmu vina, koji će se održati u periodu od 20.-23.02.2020. godine. u sklopu 42. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će na svom štandu, na sajmu u Beogradu, predstaviti vinske potencijale Autonomne pokrajine Vojvodine. Pravo nastupa na objedinjenom štandu Cekretarijata imaju:

1. Udruženja vinara iz AP Vojvodine koja u svom sastavu imaju najmanje 30. članica -vinarija upisanih u vinski registar.
2. Proizvođači tradicionalnih – prehrambenih proizvoda

Koizlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto. Koizlagači samostalno organizuju i snose troškove puta i promotivnog materijala.

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu, koji se može preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: „prijava na Javni poziv „SAJAM VINA BEOGRAD 2020“.

Popunjene, potpisane i overene prijave sa prilozima poslati poštom ili dostaviti lično u Sekretarijat.

Ispunjenost uslova i izbor koizlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu. Odluku o izboru donosi Pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Kontakt telefon za informacije 021/456-881.

Javni poziv je otvoren do 31. januara 2020. godine.

Detaljnije