Novi konkursi Ministarstva kulture i informisanja

Konkursi

• Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija
Početak konkursa: 10.12.2019.
Kraj konkursa: 10.01.2020.

• Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televizije
Početak konkursa: 10.12.2019.
Kraj konkursa: 10.01.2020.

• Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio
Početak konkursa: 10.12.2019.
Kraj konkursa: 10.01.2020.

• Konkurs za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja
Početak konkursa: 10.12.2019.
Kraj konkursa: 10.01.2020.

• Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom
Početak konkursa: 10.12.2019.
Kraj konkursa: 10.01.2020.

• Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija
Početak konkursa: 10.12.2019.
Kraj konkursa: 10.01.2020.

• Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za internet medije
Početak konkursa: 10.12.2019.
Kraj konkursa: 10.01.2020.

• Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona
Početak konkursa: 10.12.2019.
Kraj konkursa: 10.01.2020.

• Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina
Početak konkursa: 10.12.2019.
Kraj konkursa: 10.01.2020.

 

Sajt Ministarstva kulture i informisanja