Objavljen Drugi poziv za naučnoistraživačke i razvojne projekte sa Narodnom Republikom Kinom

Konkursi

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Objavljen Drugi poziv za naučnoistraživačke i razvojne projekte sa Narodnom Republikom Kinom

Na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o naučnoj i tehnološkoj saradnji, potpisanog 7. aprila 2009. godine, koji je stupio na snagu 24. decembra 2009. godine i Memoranaduma o razumevanju između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva nauke i tehnologije Narodne Republike Kine o zajedničkom finansiranju istraživačkih i razvojnih projekata, koji je potpisan 18.6.2016. god.

Ministarstvo objavljuje Drugi poziv za sufinansiranje naučnoistraživačkih i razvojnih projekata sa Narodnom Republikom Kinom za period 2020-2022.

Procedura prijavljivanja ovih projekta se razlikuje u NR Kini i Republici Srbiji.

Naime, u Narodnoj Republici Kini je dvostepena prijava projektnih predloga, tako da je već raspisan Poziv sa rokom za prijavljivanje prve faze ovih projekta do 27.11.2019. godine. Do tog roka bi zainteresovani istraživači iz Srbije trebalo da uspostave kontakte sa kineskim kolegama u cilju formilisanja projektnih predloga. Druga faza prijavljivanja finalnih projektnih predloga u NR Kini će biti objavljena nakon evaluacije prve faze.

Prijava projekata u Republici Srbiji je jednostepena.

Za podnosioce projektnih predloga iz Srbije, potrebno ja da: pored elektronske prijave predloga projekta na srpskom i engleskom jeziku u zadatim formatima, dostave identične primerke štampane, potpisane i overene.

Po jednu štampanu verziju i na srpskom i na engleskom jeziku, koje su potpisane i overene, potrebno je dostaviti do 27. decembra 2019. godine na pisarnicu Ministarstva ili poštom na adresu:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Detaljnije