II Konkurs o dodeli sredstava zasufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

Konkursi

SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

II Konkurs o dodeli sredstava zasufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini

1. PREDMET I CILJ KONKURSA

Predmet konkursa jeste sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini radi unapređivanja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Cilj konkursa jeste obezbeđivanje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstava i industrijskih zona. Obezbeđivanjem osnovnih, neophodnih uslova za život, sprečava se migracija stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja.

Radovi u smislu ovog konkursa podrazumevaju izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini, kao što su postrojenja za pripremu vode za piće, pumpne stanice, rezervoari, javne vodovodne mreže, magistralni cevovodi do naselja ili industrije; nabavka i ugradnja cevovodne armature i elektromašinske opreme u navedenim objektima, kao i bušenje i opremanje bunara.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu za vodne objekte u javnoj svojini jeste do 120.259.349,98 dinara.

Maksimalni iznos sredstava po jednom projektu za vodne objekte u javnoj svojini, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 20.000.000,00 dinara, bez PDV-a.

Bespovratna sredstva za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava.

Jedinice lokalnih samouprava po ovom konkursu mogu podneti jednu prijavu/projekat za izgradnju, sanaciju ili rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini.

3. KORISNICI SREDSTAVA

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Korisnici sredstava), za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači lokalne samouprave.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Korisnici sredstava ili mesne zajednice, javna preduzeća, javna komunalna preduzeća i privredna društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti a za čije potrebe Korisnici sredstava apliciraju na Konkurs, moraju imati izmirene obaveze za vodne naknade za korišćenje voda i za ispuštenu vodu, a zaključno sa 31.12.2018. godine, ili potpisan reprogram duga ili sporazum o odlaganju plaćanja duga. Ukoliko korisnik sredstava nije obveznik naknade, treba dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu. Obrazac izjave može se preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs i prilagoditi nazivu korisnika sredstava.

5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Prijave na konkurs podnose zaključno sa 11.10.2019. godine.

Informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu, od 10 do 12 časova, putem broja telefona 021/4881-635. Osoba za kontakt: Igor Crnobarac, mejl igor.crnobarac@vojvodina.gov.rs

Detaljnije