Poziv za dostavljanje predloga projekata za dodelu grantova za unapređenje kvaliteta za podršku domovima zdravlja

Konkursi

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Poziv za dostavljanje predloga projekata za dodelu grantova za unapređenje kvaliteta za podršku domovima zdravlja

Ovo je izmenjeni tekst prethodno objavljenog javnog poziva u kome je produžen rok za domove zdravlja za dostavljanje predloga projekata.

Drago nam je da možemo da uputimo poziv za dostavljanje predloga projekata za učešće u programu grantova za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite za domove zdravlja u Republici Srbiji.

Republika Srbija primila je zajmove od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za sprovođenje Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije (DPRZS) i njegovog dodatnog finansiranja (DF). U okviru prve komponente Projekta „Unapređenje finansiranja u sistemu zdravstvene zaštite“ i treće komponente projekta „Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite“, predviđeno je da se realizuje program grantova (tj. dodele nepovratnih finansijskih sredstava) za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, uključujući i poboljšan pristup zdravstvenim i preventivnim uslugama za ranjive grupe (kao što su Romi, starije osobe i osobe sa invaliditetom).

Realizacija i evaluacija programa grantova pomoći će donošenju odluka o merama za sprovođenje preporuka na osnovu dokaza o promenama u plaćanju od strane RFZO-a ustanovama primarne zdravstvene zaštite (dom zdravlja – DZ). Predviđeni, okvirni iznos granta ne treba da premašuje 3.500.000 dinara (trimilionapetstotinahiljadadinara) za projekte koje treba realizovati u vremenskom roku od 12 meseci.

Ovim pozivom, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije poziva sve DZ da podnesu predloge projekata koji imaju za cilj unapređenje kvaliteta pruženih usluga primarne zdravstvene zaštite, odnosno na teritoriji i za stanovnike za koje je određeni DZ nadležan za obezbeđivanje primarne zdravstvene zaštite. Ovakav pristup treba da posluži za postizanje sledećih ciljeva:

  • unapređenje kvaliteta u lečenju hroničnih bolesti (dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti)
  • povećanje obuhvata ciljnog stanovništva u pogledu preventivnih zdravstvenih usluga i programa skrininga (za rak debelog creva, rak dojke, rak grlića materice, rizik od kardiovaskularnih bolesti, rizik od dijabetesa tipa 2, depresiju)
  • povećanje stope vakcinacije za decu
  • povećanje stope vakcinacije protiv gripa za starije stanovništvo
  • unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite žena (ginekologija, akušerstvo, reproduktivno zdravlje)
  • unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite dece i omladine
  • povećanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i preventivnim uslugama za ranjive grupe (kao što su Romi, starije osobe i osobe sa invaliditetom)
    DZ u privatnoj svojini nisu kvalifikovani za podnošenje predloga.

Predloge projekata ocenjivaće komisija za implementaciju grantova (KIG) koja je osnovana u okviru Ministarstva zdravlja. Odobrenje za dodelu grantova izdaje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Potencijalni podnosioci predloga projekata mogu naći dodatne informacije i preuzeti potrebne relevantn dokumente (obrasce) za pripremu i podnošenje predloga projekata na internet adresama (linkovima) navedenim u nastavku teksta.

Predlozi projekata moraju biti dostavljeni na kontakt-adrese navedene u nastavku teksta do 29. jula 2019. godine (ponedeljak).

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije
Jedinica za koordinaciju projekta
Predmet: Grantovi za unapređenje kvaliteta za primarnu zdravstvenu zaštitu
Dom zdravlja Savski venac, Pasterova 1, Beograd

Telefon: 011 36 06 406
I-mejl adresa: predrag.zivotic@zdravlje.gov.rs

Detaljnije