Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti onkološke zdravstvene zaštite

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Programa 1809 „Prevencija i kontrola vodećih hroničnih nezaraznih oboljenja“ projekat 0002- Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti onkološke zdravstvene zaštite“ , koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstva zdravlja 1. OPŠTI USLOVI Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog […]

Nastavi

Javni poziv za podnošenje programa i projekata koje će se finansirati iz budžeta Ministarstva zdravlja za 2020. i naredne dve godine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Javni poziv za podnošenje programa i projekata koje će se finansirati iz budžeta Ministarstva zdravlja za 2020. i naredne dve godine Obaveštavaju se svi zainteresovani pravni subjekti (zdravstvene ustanove i druge zainteresovane strane za koje postoji pravni osnov da se finansiraju iz budžeta) da do 5. avgusta 2019. godine mogu da podnesu zahtev […]

Nastavi

Poziv za dostavljanje predloga projekata za dodelu grantova za unapređenje kvaliteta za podršku domovima zdravlja

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Poziv za dostavljanje predloga projekata za dodelu grantova za unapređenje kvaliteta za podršku domovima zdravlja Ovo je izmenjeni tekst prethodno objavljenog javnog poziva u kome je produžen rok za domove zdravlja za dostavljanje predloga projekata. Drago nam je da možemo da uputimo poziv za dostavljanje predloga projekata za učešće u programu grantova za […]

Nastavi