MINISTARSTVO ZDRAVLJA – Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije

MINISTARSTVO ZDRAVLJA – Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije OPŠTI USLOVI U skladu sa sporazumom o finansijskoj saradnji zaključenog sa Globalnim fondom za borbu protiv HIV, tuberkuloze i malarije, nije dozvoljena prijava svim udruženjima koja čine mrežu „Omladina JAZAS” ili nose naziv i poseduju isti vizuelni identitet kao i sva […]

Nastavi

Ministarstvo zdravlja – Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Programa 1802 „Preventivna zdravstvena zaštita“ projekat 4013- Podrška aktivnostima udruženja građana u oblasti prevencije i kontrole HIV infekcije“, koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstva zdravlja. 1. OPŠTI USLOVI U skladu sa sporazumom o finansijskoj saradnji zaključenog sa Globalnim fondom za borbu […]

Nastavi

Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti onkološke zdravstvene zaštite

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Programa 1809 „Prevencija i kontrola vodećih hroničnih nezaraznih oboljenja“ projekat 0002- Podrška aktivnostima zdravstvenih ustanova u oblasti onkološke zdravstvene zaštite“ , koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstva zdravlja 1. OPŠTI USLOVI Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog […]

Nastavi