Javni pozivi za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede – opština Kanjiža

Konkursi

BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE KANJIŽA

Budžetski fond za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža u 2019. godini raspisuje javne pozive za dodelu bespovratnih sredstava za registrovane poljoprivrednike i poljoprivredne srednje obrazovne ustanove opštine Kanjiža na osnovu Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Kanjiža za 2019. godinu koji je doneo Opštinsko Veće opštine Kanjiža uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Kanjiža za 2019. godinu

 

1. KAMATNA PODRŠKA POLJOPRIVREDNIH KREDITA

USLOVI: plaćeni anuiteti poljoprivrednog kredita u periodu od 16.11.2018. godine do 15.11.2019. godine.

PODSTICAJ: u iznosu od 50% iznosa kamate, od minimalnog iznosa od 8.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po korisniku.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 024/874-236 ili u kancelariji br. 17. kod opštinskih savetodavaca za ruralni razvoj.

Javni poziv

 

2. PODSTICAJI ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA MLEČNIH I MESNATIH RASA

USLOVI: registrovano gazdinstvo koje se bavi uzgojem životinja;

PODSTICAJ: u visini 60% od cene grla (sa ili bez PDV-a), merama je predviđen maksimalan iznos sredstava od 100.000,00 dinara po komadu steone junice i to maksimalno za 3 komada, maksimalan iznos od 40.000,00 dinara po komadu za kvalitetnu nazimicu i to maksimalno za 5 komada i maksimalan iznos od 30.000,00 dinara po komadu za kvalitetnog ovna ili jarca i to maksimalno 1 komad za vlasnika do 50 komada ovaca ili koza, 2 komada za vlasnika od 51 do 150 komada ovaca ili koza i 3 komada ovna ili jarca za vlasnika preko 150 do 300 komada ovca ili koza odnosno maksimalan iznos od 30.000,00 dinara po komadu za kvalitetne priplodne ovce ili koze i to najviše za 10 komada.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.

Javni poziv

 

3. PODSTICAJI ZA NABAVKU NOVE MAŠINE, UREĐAJA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE USEVA OSIM BUŠENJA BUNARA

USLOVI: registrovano gazdinstvo koje se bavi proizvodnjom voća, grožđa, povrća, pečuraka, cveća kao i žitarica, industrijskog, aromatičnog i začinskog bilja i dr.;

PODSTICAJ: Intenzitet pomoći je 60%, merom je predviđen minimalan iznos sredstava od 40.000,00 dinara a maksimalni iznos od 400.000,00 dinara po korisniku.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.

Javni poziv

 

4. PODRŠKA ORGANSKE PROIZVODNJE

USLOVI: registrovano gazdinstvo sa registrovanom organskom proizvodnjom

PODSTICAJ: u visini od 100% iznosa troškova sertifikacije i kontrole konverzije, najmanje od 15.000,00 dinara a najviše do 200.000 dinara po podnosiocu prijave.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.

Javni poziv

 

5. SUFINANSIRANJE TROŠKOVA UKLANJANJA ŽIVOTINJSKIH LEŠEVA

USLOVI: fotokopija računa o troškovima transporta i tretmana leševa životinjskog porekla izdatog u periodu od 16.11.2018. do 15.11.2019. godine ili potvrda od izvršioca usluga o plaćenim troškovima

PODSTICAJ: u visini od 100% cene transporta i tretmana leša životinjskog porekla, minimalan iznos po korisniku ukupno za celu godinu je 7.000,00 din, a maksimalan iznos je 40.000,00 dinara. Podnosilac prijave može istu podneti više puta u toku 2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.

Javni poziv

Detaljnije