Drugi poziv za pružanje tehničke podrške u procesu planiranja i programskog budžetiranja

Konkursi

EU

Drugi poziv za pružanje tehničke podrške u procesu planiranja i programskog budžetiranja

U okviru Programa Exchange 5 objavljen je drugi poziv za izbor lokalnih samouprava za direktnu tehničku podršku za sveobuhvatni proces lokalnog planiranja i programskog budžetiranja (očekivana je podrška za najmanje 4 LS). Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Ministarstvom finansija, Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Veoma značajnu ulogu u pogledu teme ovog konkursa kao i za celu komponentu 2 Programa Exchange 5, ima i Sektor budžeta Ministarstva finansija (MFIN).

U okviru predmetnog poziva Program Exchange 5 će u periodu od marta 2019. do aprila 2020. godine pružiti podršku izabranim lokalnim samoupravama u svim fazama budžetskog ciklusa, a posebno:

• Stručnu podršku u daljem unapređenju procesa izrade Odluke o budžetu u skladu sa Uputstvom za izradu programskog budžeta propisanim od strane MFIN.
• Tehničku podršku u unapređenju procesa planiranja kapitalnih projekata u skladu sa Uredbom o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata i pratećim podzakonskim aktima.
• Podršku tokom izrade izveštaja o izvršenju budžeta u skladu sa Uputstvom za praćenje i izveštavanje o učinku programa propisanim od strane MFIN.

Programska podrška će pored izgradnje administrativnih kapaciteta doprineti i unapređenju programske strukture budžeta za naredne budžetske cikluse, ali i pripremi korisničkih LS da odgovore na zahteve novog planskog sistema.

Priliku da učestvuju na objavljenom pozivu imaju sve LS izuzev 8 lokalnih samouprava kojima je podrška dodeljena na osnovu prvog poziva iz 2017. godine u okviru Programa Exchange 5.

Rok za konkurisanje po ovom pozivu je 21. februar 2019. godine.

Za sva dodatna pitanja Vi ili Vaši saradnici se možete obratiti Mirjani Knežević Panajotu, putem telefona 011/7357-947 ili putem elektronske pošte: mirjana.knezevic@skgo.org.

Detaljnije

Tagged