Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Konkursi

UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja

PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA
Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja od značaja za Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.
Opšti cilj javnog konkursa je podrška jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u realizaciji projekata unapređenja i modernizacije infrastrukture koja doprinosi povećanju kvaliteta, efikasnosti i relevantnosti sistema predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja.
Specifični ciljevi javnog konkursa su poboljšanje uslova rada ustanova predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, unapređenje postojeće mreže ustanova predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, obezbeđenje jednake mogućnosti i dostupnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, povećanje obuhvata dece i učenika sistemom predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, posebno iz društveno osetljivih i marginalizovanih grupa stanovništva, smanjenje socijalne isključenosti dece i učenika i podrška radu i razvoju talentovanih učenika.

NAMENA SREDSTAVA
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije objekata ustanova predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja u javnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu nisu namenjena za finansiranje i sufinansiranje projekata koji se odnose na tekuće i investiciono održavanje.
Dozvoljeno je podnošenje prijave za projekte za čiju realizaciju nije pokrenut postupak javne nabavke radova.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU
Pravo učešća na javnom konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za realizaciju projekata na svojoj teritoriji.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu (1) prijavu na javni konkurs.
Isključena je mogućnost korišćenja sredstava onim subjektima koji su pravosnažnom sudskom odlukom obavezani na povraćaj sredstava dodeljenih u prethodnom periodu kao učesnicima konkursa za dodelu sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.

Javni konkurs je otvoren od 11.01.2019. godine do 30.01.2019. godine do 16.00 časova.

Sve informacije u vezi sa javnim konkursom mogu se dobiti u Upravi za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine pozivom na telefon broj 021 4881 805, svakog radnog dana, od 9.00 časova do 15.00 časova, u periodu od 11.01.2019. godine do 30.01.2019. godine, ili putem elektronske pošte na adresu ivana.kovljen@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije