Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT Z APRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata u 2018. godini

Rok za podnošenje prijava je 19.11.2018. godine.

Detaljnije