Javni konkurs za dodelu sredstava u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu

Konkursi

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Javni konkurs za dodelu sredstava u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu

Predmet javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava Ministarstva u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu, koje sprovode udruženja kao dobrovoljne, nevladine i nedobitne organizacije, a koji su od javnog interesa.

Opšti cilj javnog konkursa:

– Poboljšan ekonomski položaj i status žena na selu

Opredeljena sredstava

Sredstva za ovaj konkurs, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 (slovima: tri miliona) dinara, obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Sl. glasnik RS”, broj 113/17).
Maksimalni iznos koji se može potraživati je 300.000,00 (slovima: tristahiljada) dinara.
Odobrena sredstva udruženja mogu koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta. Finansiranje projekata vršiće se u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima. Udruženja ne mogu koristiti odobrena sredstva za:

  • promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita;
  • pokrivanje dugovanja;
  • namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
  • stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
  • kupovinu zemlje i izgradnju objekata;
  • kupovinu opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima;
  • individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje i obuku zaposlenih u udruženjima;
  • kupovinu vozila;
  • retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana.

Rok za podnošenje prijava
Zainteresovana udruženja, dužna su da Prijave i predloge projekata dostave najkasnije do 14. avgusta 2018. godine u 15:30 časova.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom Konkursu mogu se naći u Smernicama za podnosioce predloga projekata, u okviru konkursne dokumentacije.

Detaljnije