Javni poziv za podnosenje predloga za izradu planova detaljne regulacije

Konkursi

EVROPSKI PROGRES

Javni poziv za podnosenje predloga za izradu planova detaljne regulacije

Specifični cilj: Poboljšanje uslova za ekonomski razvoj kroz izradu planova detaljne regulacije u područjima koja imaju potencijal da generišu ekonomsku aktivnost

Preduslovi:
• Inicijativa i / ili odluka Opštinskog veća o izradi plana detaljne regulacije
• Javno dostupni prostorni / generalni plan regulacije opštine

Prihvatljivi projekti:
• Izrada planova detaljne regulacije u vezi sa prioritetnim oblastima
• Izmena postojećih planova detaljne regulacije

Obavezne aktivnosti: Samo projekti koji uključuju sve obavezne aktivnosti, predstavljene ispod, smatraće se prihvatljivim:
• Odluka o izradi plana, uz Odluku o obaveznoj izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu
• Pribavljanje i kompetiranje katastarskih podloga
• Materijal za rani javni uvid
• Oglašavanje medija (internet oglašavanje – veb stranica posvećena objavljivanju i prezentaciji Materijala za javni uvid i Nacrta plana i / ili novina itd.)
• Rana javna rasprava
• Nacrt plana
• Javna rasprava
• Predlog plana
• Odluka o usvajanju plana

Neprihvatljive aktivnosti:
• Izrada prostornog plana opštine
• Izrada generalnog urbanističkog plana
• Izrada plana generalne regulacije
• Izrada urbanističkog plana
• Aktivnosti koje direktno impliciraju direktnu korist za pojedinačna preduzeća

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave samostalno ili u partnerstvu

Napomena: JLS može da konkuriše samo sa jednim predlogom projekta bez obzira da li konkuriše kao vodeći aplikant ili partner

Vrednost granta: max 15.000.00 eur

Iznos granta: min 51% , max 90%

Konkurs otvoren do: 11.06.2018. godine.

Detaljnije