Javni poziv za podnosenje predloga za ekonomske infrastrukturne projekte

Konkursi

EVROPSKI PROGRES

Javni poziv za podnosenje predloga za ekonomske infrastrukturne projekte

Specifični cilj poziva: Unapređenje opštinske infrastrukture i dobrog upravljanja na lokalnom nivou

Prioritetne oblasti: Ekonomska infrastruktura i ostali infrastrukturni radovikoji jasno omogućavaju ekonomski rast i zapošljavanje

Prihvatljivi projekti:
• Javna infrastruktura koja će omogućiti ili poboljšati funkcionisanje industrijskih zona (brownfield, greenfield, greyfield)
• Javna infrastruktura koja će omogućiti ili poboljšati funkcionisanje tehnoloških parkova
• Javna infrastruktura koja će omogućiti ili poboljšati funkcionisanje Biznis inkubatora
• Javna infrastruktura koja doprinosi razvoju turističkih destinacija, uključujući i Spa centre

Prihvatljive Aktivnosti:
• Izgradanja, rekonstrukcija: prilaznih puteva, vodosnabdevanja, kanalizacije, snabdevanja energijom, snabdevanje telekomunikacionom infrastrukturom za određenu lokaciju
• Izgradanja, rekonstrukcija: sistema/objekata za upravljanje čvrstim industrijskim otpadom, industrijskih sistema za prečišćavanje otpadnih voda i objekata za reciklažu
• Izgradnja, rekonstrukcija biznis inkubatora
• Digitalna i širokopojasna infrastruktura
• Ostali radovi na izgradnji i /ili rekonstrukciji koji jasno doprinose razvoju industrijskih zona, tehnoloških parkova, biznis inkubatora ili turističkim destinacijama
• Nabavka opreme je takođe prihvatljiva aktivnost do max 30 % ukupne vrednosti granta

Ko može da aplicira: jedinice lokalne samouprave samostalno ili u partnerstvu

Napomene:
• JLS može da konkuriše samo sa jednim predlogom projekta bez obzira da li konkuriše kao vodeći aplikant ili partner
• Dokaz o vlasništvu kao i građevinsku dozvolu ( u skladu sa čl.135 Zakona o planiranju i izgradnji) ili drugo u skladu sa Zakonom ( čl. 144 i čl. 133)

Vrednost granta: min 200.000 eur – max 1.000.000.00 eur

Iznos granta: min 51% , max 85 %

Trajanje projekta: max 18 meseci

Rok za podnošenje koncepta projekta: 11.06.2018. godine.

Detaljnije