Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UNAPREĐIVANJE DEMOKRATSKIH PRAKSI I INSTITUCIJA

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UNAPREĐIVANJE DEMOKRATSKIH PRAKSI I INSTITUCIJA Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • unapređuju javnost rada i odgovornost naručilaca, kontrolnih organa i pravosuđa u planiranju, sprovođenju i kontroli javnih nabavki i procesuiranju slučajeva kršenja propisa u vezi sa javnim nabavkama; • uključuju nove […]

Nastavi

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UČEŠĆE GRAĐANA U DEMOKRATSKOM UPRAVLJANJU

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa UČEŠĆE GRAĐANA U DEMOKRATSKOM UPRAVLJANJU Na konkurs se mogu podneti projekti koji: • omogućavaju kontinuiranu komunikaciju između donosilaca odluka i organizacija civilnog društva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i to preko platformi, konventa, mreža organizacija ili drugih institucionalizovanih ili polu-institucionalizovanih oblika učešća […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini – opština Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja iz budžeta opštine Kanjiža za 2018. godinu dodeljuju se u visini od 2.810.000,00 dinara. Sredstva iz prethodnog stava dodeljuju se za sufinansiranje projekata […]

Nastavi