Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini

Predmet
Predmet Konkursa za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti u 2018. godini (u daljem tekstu „Konkurs – Mobilnost 2018“ ) je sufinansiranje troškova pojedinačnih aktera u oblasti kulture i umetnosti za predstavljanja/nastupe koji se realizuju u 2018. godini i to:

Putni troškovi – prevoz:

• individualni

– do 50.000,00 dinara (za putovanja u Evropi)
– do 80.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

• grupni

– do 200.000,00 dinara (za putovanja u Evropi)
– do 300.000,00 dinara (za interkontinentalna putovanja)

Podržavaju se:
Projekti mobilnosti iz oblasti bilateralne i multilateralne kulturne saradnje – za učešće na festivalima, seminarima, radionicama, smotrama, skupovima, konferencijama, studijski i rezidencijalni boravci i sl.

Prednost pri odlučivanju će imati pojedinci koji su dobitnici priznanja/nagrada u oblasti kulture i umetnosti, članovi međunarodnih tela i stručnih mreža, umetničkih udruženja, učesnici na istaknutim manifestacijama u svetu, u oblasti kulture.

Neće se uzimati u obzir:
• troškovi smeštaja i dnevnica;
• dobitnici stipendija na školskim i visokoškolskim ustanovama;
• troškovi vezani za pozive diplomatsko-konzularnih predstavništava;
• projekti iz oblasti medija, filma i drugih audio-vizuelnih delatnosti.

Cilj „Konkursa – Mobilnost 2018“ je sistemska podrška unapređenju međunarodne kulturne saradnje, odnosno promocija kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu, razmena i umrežavanje kroz mobilnost umetnika i profesionalaca iz Republike Srbije pozvanih na međunarodne događaje i manifestacije (festivali, seminari, radionice, konferencije i dr.) kao i studijske i rezidencijalne boravke i sl, u svim oblastima kulture i umetnosti.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Trajanje konkursa i način dostavljanja prijava
• se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu u periodu od 25. januara do 30. aprila 2018. godine.

Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na „Konkurs – Mobilnost 2018“ Ministarstva kulture i informisanja, zainteresovani se mogu obratiti na elektronsku adresu: gabrijela.maslesa@kultura.gov.rs i na telefon broj: 011 30 32 113, utorkom i četvrtkom u terminu od 12 do 14 časova.

Detaljnije