Javni poziv OCD za partnerstvo sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije u oblasti borbe protiv zloupotrebe droga

Konkursi

KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV DROGA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Javni poziv OCD za partnerstvo sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije u oblasti borbe protiv zloupotrebe droga

Kancelarija za borbu protiv droga i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pozivaju zainteresovane organizacije civilnog društva da učestvuju kao partneri Kancelariji za borbu protiv droga u sprovođenju zajedničkih aktivnosti u oblasti borbe protiv zloupotrebe droga i primeni Nacionalne strategije o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2021. godine. Partnerstvo će biti formalizovano kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji čiji će tekst biti pripremljen na osnovu konsultacija sa organizacijama civilnog društva, i deo je ovog javnog poziva.

Cilj Javnog poziva je da se na transparentan i participativan način izabere 5 (pet) organizacija civilnog društva koje će potpisati Memorandum o saradnji u oblasti borbe protiv zloupotrebe droga u Republici Srbiji sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, i na taj način postati partneri u realizaciji aktivnosti predviđenih Akcionim planom 2014-2017.

Kandidaturu mogu podneti organizacije civilnog društva čije su aktivnosti primarno usmerene na rad u oblasti borbe protiv zloupotrebe droga (prevencija, aktivnosti kroz edukaciju, informisanje javnosti o problemu zloupotrebe droga, učešće u radu sa korisnicima, učešće u programima smanjenja štete, istraživanja, učešće u programima rehabilitacije i resocijalizacije korisnika droga, učešće u kreiranju i praćenju politike droga i dr.).

Javni poziv je otvoren u periodu do 16.11.2017.

Više informacija o pozivu i obrasce za prijavu možete pronaći OVDE

Save

Save

Save