Regresiranje osiguranja useva i plodova

Konkursi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Regresiranje osiguranja useva i plodova

Subvencionisanje osiguranja useva i plodova sprovodi se već duži niz godina. Subvencioniše se (regresira) 40-45% od plaćenje premije osiguranja umanjene za iznos poreza.

Pravo na korišćenje regresa ima:
1. pravno lice,
2. preduzetnik i
3. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava

Mogu se osigurati:
1) usevi i plodovi od rizika umanjenja prinosa;
2) rasadnici i mladi višegodišnji zasadi pre stupanja na rod
3) životinje

Pravo na regres ostvaruje se tako što se zahtev za ostvarivanje prava na regres podnosi Ministarstvu finansija i privrede -Upravi za trezor.

Zahtev se podnosi jedanput godišnje u dva primerka od 15. juna do 31. oktobra tekuće godine.

Uz zahtev se podnosi overena:
1. kopija polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 1. novembra prethodne do 31. oktobra tekuće godine i

2. potvrda o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u njegovo ime i za njegov račun, to lice podnosi:
1. potvrdu izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran i
2. potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Pravilnik i zahtev za regresiranje osiguranja možete preuzeti OVDE