Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini

OPŠTINA KANJIŽA I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE-FILIJALA KIKINDA Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini I OSNOVNE INFORMACIJE Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog sa teritorije Opštine Kanjiža za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog […]

Nastavi